Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2004/5544 E., 2005/1162 K.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004/5544 Karar No : 2005/1162 Tarih : 02.03.2005 İçtihat konusu: Alacaklıları Zarara Sokma Kastı ile Yapılan Tasarrufların iptali hakkında. DAVA : Davacı M. Bankası A.Ş. ile davalı 1- A., 2- E. arasındaki davadan dolayı Edremit Asliye Hukuk Hakimliği’nce verilen 17.2.2003 gün ve 99/565-2003/155 sayılı hükmü onayan dairemizin 21.4.2004 […]