İtirazın Kaldırılması ve Tahliye – Mecuru Devralan Yeni Malikin Hakları

Özet:Davacı, kira alacaklarının tahsili için başlatılan icra takibine itiraz edilmesi üzerine itirazın kaldırılması ve tahliye talebinde bulunmuştur. Dosya kapsamından, davacının dava konusu mecuru satın aldıktan sonra kiracıya ihtarname göndererek kira bedellerinin banka hesabına yatırılmasını ihtar ettiği anlaşılmaktadır. Davalı borçlu, önceki malik ile yaptığı kira sözleşmesindeki imzayı ve tarihi açıkça inkar etmemiştir. Bu durumda kira sözleşmesini […]