12 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR HAKKINDA, KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRE KARAR VERME YETKİ VE GÖREVİ HK.

Daire:17 Tarih:2010 Esas No:2010/2499 Karar No:2010/6297 Kaynak:ÖZEL İlgili Maddeler:5395 SAYILI YASA 5, TCK 31/1 İlgili Kavramlar:12 Yaşını dorldurmamış çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyivi tedbire karar verme yetki ve görevi hk. YARGITAY İLAMIMAHKEMESİ:Mut Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ :30.12.2009NUMARASI :2009/79-85DAVACI :MUT C.BAŞSAVCILIĞI Taraflar arasındaki koruyucu ve destekleyici tedbirin istemine ilişkin davada Mut Asliye Ceza ve Asliye Hukuk Mahkemelerince […]