HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇUNDA YAŞI KÜÇÜK MAĞDURUN RIZASI

Daire:5 Tarih:2009 Esas No:2008/11053 Karar No:2009/10499 Kaynak:YKD Ocak-2010 Sf : 152 İlgili Maddeler:TCK 103 İlgili Kavramlar:HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇUNDA YAŞI KÜÇÜK MAĞDURUN RIZASI Özet :Suç tarihinde 15 yaşından küçük olan mağdurenin rızasının, kendisine yönelik kaçırma ve alıkoyma eylemlerini hukuka uygun hale getirmeyeceği dikkate alınmalıdır. Son söz mağdur vekiline değil, sanıklar müdafiine verilmelidir. ( 5237 s. TCK. […]