3091 SAYILI YASA VE 3. MEN

Daire:8 Tarih:2006 Esas No:2004/477 Karar No:2006/598 Kaynak:YKD Haziran-2006 Sf : 1005 İlgili Maddeler:3091 SAYILI YASA İlgili Kavramlar:3091 SAYILI YASA VE 3. MEN T.C.YARGITAY8. Ceza DairesiEsas : 2004/477Karar : 2006/598 Tarih : 08.02.2006 HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ Özet :Sanığın, idarece verilen iki men kararından sonra 3. kez aynı yere el atması sonucu yine men kararı verildiği […]

İletişimin Tespiti – Tesadüfen Elde Edilen Deliller Yasal Delil Kabul Edilemez; Yasa Dışı Elde Edilen Deliller Hükme Esas Alınamaz

Özet:Sanıklar, taammüden adam öldürme ve izinsiz silah taşıma suçlarından yargılanmışlardır. 5271 SK`nın 135. maddesinde, iletişim tespiti yapılacak suçlar sayılmıştır. Bu suçlar arasında adam öldürme suçları da bulunmaktadır. Dosya kapsamından, sanığa ait iletişim tespiti tutanaklarının tesadüfen elde edilmiş delil niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Tesadüfen elde edilen deliller yasal delil olarak kabul edilemez. Sanık hakkında iletişimin tespiti kararı […]

GECELEYİN SİLAHLA YAĞMA SUÇU / UYARLAMA YARGILAMASI / YASA YOLU / DURUŞMALI YARGILAMA

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E. 2006/6-133 K. 2006/131 T. 2.5.2006 GECELEYİN SİLAHLA YAĞMA SUÇUUYARLAMA YARGILAMASIYASA YOLUDURUŞMALI YARGILAMA5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 223]1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) (MÜLGA ) [Madde 305]5252 s. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HA… [Madde 9]Hükümlü Ömer Ercan’ın geceleyin silahla yağma suçundan 765 sayılı TCY’nın 495/1. […]

Danıştay 13. Daire 2005/68 E., 2008/102 K.

Danıştay 13. Daire içtihatı Esas Sayısı      : 2005/68 Karar Sayısı   : 2008/102 Karar Tarihi    : 2.5.2008 İçtihat konusu: Yasama Yetkisinin Devredilmezliği ve İdarenin Kanuniliği ilkesi İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Danıştay Onüçüncü Dairesi   İTİRAZIN KONUSU: 4.4.2001 günlü, 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun geçici 8. maddesinin, Anayasa’nın 7. ve 123. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması […]