GECELEYİN SİLAHLA YAĞMA SUÇU / UYARLAMA YARGILAMASI / YASA YOLU / DURUŞMALI YARGILAMA

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E. 2006/6-133 K. 2006/131 T. 2.5.2006 GECELEYİN SİLAHLA YAĞMA SUÇUUYARLAMA YARGILAMASIYASA YOLUDURUŞMALI YARGILAMA5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 223]1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) (MÜLGA ) [Madde 305]5252 s. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HA… [Madde 9]Hükümlü Ömer Ercan’ın geceleyin silahla yağma suçundan 765 sayılı TCY’nın 495/1. […]