GECELEYİN SİLAHLA YAĞMA SUÇU / UYARLAMA YARGILAMASI / YASA YOLU / DURUŞMALI YARGILAMA

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E. 2006/6-133 K. 2006/131 T. 2.5.2006 GECELEYİN SİLAHLA YAĞMA SUÇUUYARLAMA YARGILAMASIYASA YOLUDURUŞMALI YARGILAMA5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 223]1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) (MÜLGA ) [Madde 305]5252 s. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HA… [Madde 9]Hükümlü Ömer Ercan’ın geceleyin silahla yağma suçundan 765 sayılı TCY’nın 495/1. […]

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2008/2179 E., 2008/2150 K.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/2179 Karar No : 2008/2150 Tarih : 16.05.2008 İçtihat konusu: Dernekler Kanunu ile ilgili Hukuk Davalarında Yargılamanın Basit Usule Tabi Olması hakkında … Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda yerel mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması adalet bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay C. Başsavcılığı tarafından istenilmekle raportör üyenin açıklamaları […]