İADEDE YAKINANLARIN RIZASI

Daire:6 Tarih:2010 Esas No:2008/7681 Karar No:2010/14665 Kaynak:mahkeme dosyası İlgili Maddeler:168 İlgili Kavramlar:İADEDE YAKINANLARIN RIZASI Yakınan Mehmet Demir’den yağmalanan 3 milyon liranın 2 milyon lirasının geri verildiği, yakınan Emrah Yıldırım’ın da yağmaya konu bir kısım eşyalarının, hükümlünün suç ortağı tarafından kendiliğinden getirilip adı geçen mağdura iade edildiğinin anlaşılması karşısında; adı geçen yakınanların rıza göstermeleri halinde, hükümlü […]