Dava Dilekçesinin İptaline Karar Verildiğinde Vekalet Ücreti Takdir Edilir

Yerel mahkemenin karar özeti; DAVA    : Tüketici Tarafından Açılan Kart Aidat Bedelinin İadesi DAVA TARİHİ    : 17/09/2009 KARAR TARİHİ    : 19/11/2009 Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle davalı banka şubesinden bir çok kez kredi kullandığını, kendisinden defalarca dosya parası […]

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2004/14912 E., 2005/715 K.

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2004/14912 Karar: 2005/715 Karar Tarihi: 02.02.2005 İÇTİHAT ÖZETİ : Dava, vekalet görevinin kötüye kullanılarak satış vaadinde bulunulduğu iddiasıyla sözleşmenin iptali ile tapu sicil kaydının iptal ve tescili isteğine ilişkindir. Vekalet sözleşmesi, büyük ölçüde tarafların karşılıklı güvenine dayanır. Vekilin borçlarının çoğu bu güven unsurundan, onun vekil edenin yararına ve iradesine uygun […]