Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1992/11-217 E., 1992/333 K.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T:13.05.1992, E:1992/11-217, K:1992/333 İçtihat konusu: Vadeden Sonra Yapılan Cironun Alacağın Temliki Hükümlerine Tabi Olması gerekir. DAVA : Taraflar arasındaki “menfi tesbit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 13.12.1989 gün 1988/1279-1989/980 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine; Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin […]