İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SOKMA

Daire:10 Tarih:2009 Esas No:2007/19976 Karar No:2008/937 Kaynak::YKD Haziran-2009 Sf : 1205 İlgili Maddeler:TCK 297 İlgili Kavramlar:İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SOKMA T.C.YARGITAY10. Ceza Dairesi Esas : 2007/19976Karar : 2008/937 Tarih : 23.01.2008 Özet :Sanığın eylemi, cezaevine uyuşturucu madde sokmaya kalkışmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarını oluşturduğundan, TCK.nun 44. maddesi gereğince […]

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2007/20130 E., 2008/457 K.

Yargıtay 10.Ceza Dairesi 2007/20130 E., 2008/457 K. İçtihat Özeti: Afyon maddesinin 5237 saydı TCK’nın 188/4. maddesinde sayılan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olmadığı dikkate alınmalıdır. İçtihat metni: Uyuşturucu madde ticareti yapmak  suçundan sanık Haluk hakkında İSTANBUL  10.Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonunda 03.05.2007 tarih ve 2006/269 esas, 2007/113 karar sayı ile  mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık […]