Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2004/6909 E., 2005/1234 K.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tarih:15.02.2005, Esas no:2004/6909, Karar no:2005/1234 İçtihat konusu: Karşılıksız Çek’ten Dolayı Bankanın Sorumlu Olduğu Tutarın Tahsili DAVA: Taraflar arasında itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup, düşünüldü. KARAR : Davacı vekili,müvekkilinin davalı bankanın mudisi […]