Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/11897 E., 2008/1114 K.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/11897 E., 2008/1114 K. İçtihat Özeti: Ayıba karşı tekeffül hükümlerine dayanan ticari satışlarla ilgili davalarda zamanaşımı süresi 6 ay ise de, satılanın daha uzun bir süre garanti kapsamına alınması durumunda garanti süresi sonuna kadar dava açılabilir. Ayrıca satıcı, alıcıyı iğfal etmiş ise zamanaşımından yararlanamaz. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan […]