BAŞKASININ ADINI TAŞIYARAK OY VERMEYE TEŞEBBÜS EDEN

Daire:8 Tarih:2010 Esas No:2008/10668 Karar No:2010/10900 Kaynak:Antalya 8. Asliye Ceza İlgili Maddeler: 298 sayılı Yasanın 160/2. maddesi İlgili Kavramlar: BAŞKASININ ADINI TAŞIYARAK OY VERMEYE TEŞEBBÜS EDEN. Gereği görüşülüp düşünüldü:Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delilere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine, ancak:Hükümden sonra yürürlüğe giren […]

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2007/6042 E., 2008/1638 K.

Yargıtay 1.Ceza Dairesi 2007/6042 E., 2008/1638 K. İçtihat Özeti: Mağdurun kardeşi olan maktul ile birlikte küfür edip saldırması üzerine sanığın tabancasındaki mermiler bitene kadar ateş ettiği, mağdurun ikisi göğüs bölgesinde olmak üzere üç yerinden yaralandığı ve hayati tehlike geçirdiği anlaşıldığına göre, adam öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulmalıdır. Mağdurdan kaynaklanan haksız hareketlerin ağır düzeyde olmaması karşısında […]