Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 1981/3041 E., 1981/3099 K.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas no: 1981/3041 Karar no: 1981/3099 Karar Tarihi: 23.04.1981 ÖZET: Olayda Ü. ölmüş, tek çocuğu (evlatlığı) F. kalmış ve süresinde mirası reddetmiştir. Ölenin tek mirasçısı olan kızı mirası reddettiğine göre onun yerini kendi füruu yani davacı alamaz. Çünkü MK.nun 551. maddesinin şartı gerçekleşmemiştir. Hal böyle olunca MK.nun 552-553. maddeleri çerçevesinde işlem yapılması […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2000/852 E., 2000/3152 K.

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas no: 2000/852 Karar no: 2000/3152 Karar Tarihi: 10.03.2000 İçtihat özeti: Terekenin borca batık olduğunun tesbiti hakkındaki davada yetkili mahkeme tereke alacaklısının davanın açıldığı tarihteki ikametgahı mahkemesidir. Yetki uyuşmazlığının buna uygun çözülmesi gerekirken olayın özellik ve niteliğine uymayan amaç ve düşüncelerle yetkisizlik kararı verilmesi doğru değildir. (743 S. K. m. 545) […]