Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/4202 E., 2008/4601

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007/4202 Karar No : 2008/4601 Tarih : 03.04.2008 İçtihat özeti: Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Tanınması için Tenfiz şartlarını taşıması Gerekir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 2675 […]