Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/11016 E., 2008/10040 K.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007/11016 Karar No : 2008/10040 Tarih : 7.7.2008 İçtihat konusu: Miras şirketine temsilci atanması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 640. maddesi […]