Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2008/1174 E., 2008/1391 K.

Yargıtay 9.Ceza Dairesi 2008/1174 E.,2008/1391 K. İçtihat Özeti: 5237 sayılı TCK’nun 58. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup, bu maddenin uygulanmamış olması kazanılmış hak oluşturmaz. Adıgeçen maddenin uygulanması hakkında her zaman bir karar verilmesi mümkündür. İçtihat Metni : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Hükümlünün mahkemece de kabul edilen silahlı çatışmalara katılması şeklinde gerçekleşen eylemlerinin 765 sayılı TCK’nın […]

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2007/14531 E., 2008/302 K.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2007/14531 E., 2008/302 K. İçtihat: Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanıklar İbrahim ve Engin hakkında İZMİR 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, 28.12.2006 tarih ve 2006/431 esas, 2006/620 karar sayı ile mahkûmiyet hükmü kurulduğu; hükmün sanıklar müdafileri tarafından temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkındaki hükümlerin düzeltilerek onanması isteğiyle dava […]