Diş Tedavi Sağlık Hizmetleri – Özel Sağlık Kuruluşlarına Sevkedilebilme

Özet : İdarece yapılacak düzenleme ile her yaştaki hastanın, diş hekimince Genelgede belirtilen süre sınırlamasına tabi olmaksızın bir başka sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilme olanağı bulunduğu hakkında. 10 Sa.Ka.1, 6382An.17, 56, 60 D10D Esas : 2009/11954 Karar : — Tarih : 08.02.2010 DAVA VE KARAR: Davanın Özeti          : Diş tedavisine ilişkin 7.9.2009 tarih ve 2009/110 […]

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2008/17 E., 2008/1718 K.

Yargıtay 10.Ceza Dairesi 2008/17 E.,2008/1718 K. İçtihat Özeti: Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı yasa’nın 5560 sayılı yasa ile değişik 191. maddesi uyarınca; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, sanık, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmamış ise sadece denetimli serbestlik tedbirine, kullanmış ise tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmesinde zorunluluk […]