Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2004/2920 E., 2004/2731 K.

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas : 2004/2920 Karar : 2004/2731 Tarih : 25.3.2004 İçtihat konusu: Taraf Ehliyeti ve Mirasçıların Davaya Devam Etmesi hakkında… DAVA : Dava dilekçesinde 119.612.222 liralık takibe vaki itirazın iptali ile % 40 inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. […]