İtirazın Kaldırılması ve Tahliye – Mecuru Devralan Yeni Malikin Hakları

Özet:Davacı, kira alacaklarının tahsili için başlatılan icra takibine itiraz edilmesi üzerine itirazın kaldırılması ve tahliye talebinde bulunmuştur. Dosya kapsamından, davacının dava konusu mecuru satın aldıktan sonra kiracıya ihtarname göndererek kira bedellerinin banka hesabına yatırılmasını ihtar ettiği anlaşılmaktadır. Davalı borçlu, önceki malik ile yaptığı kira sözleşmesindeki imzayı ve tarihi açıkça inkar etmemiştir. Bu durumda kira sözleşmesini […]

İtirazın İptali ve Tahliye – Sözleşme ya da Yazılı Belge Bulunmadığı Durumda Kira Miktarının İspatı

Özet: Davacı, sözlü kira sözleşmesine istinaden davalı hakkında icra takibi yaparak ödenmeyen kira bedellerinin tahsili talebinde bulunmuştur. Davalı, kira bedellerinin bir kısmını bankaya bir kısmını da elden ödediğini ileri sürerek aleyhindeki icra takibine ibraz etmiştir. Kira miktarını kanıtlama yükümü kiralayana aittir. Dosya kapsamından, kira ilişkisinin varlığı ve kira başlangıcındaki miktar konusunda uyuşmazlık olmadığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık, […]

İtirazın İptali – Temerrüt Nedeniyle Tahliye

Özet: Dava, kira alacaklarının tahsili amacıyla yapılan takibe vaki itirazın iptali, takibin devamı ve temerrüt nedeniyle tahliye taleplerine ilişkindir. Davacı, kira sözleşmesinde kararlaştırılan kira bedelinin sonraki yıllarda artırıldığını iddia etmiş ise de talep edilen kira bedelleri yönünden yazılı belge ibraz etmemiştir. Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde de artışa ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu durumda, davalının bildirdiği […]