Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2007/10608 E., 2008/321 K.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2007/10608 E., 2008/321 K. İçtihat özeti: 6570 sayılı yasanın 7/ç maddesinde düzenlenen tadilat nedenine dayalı davalarda tahliyeye karar verilmesi için, yapılacak tadilatın esaslı ve imar amaçlı olması, tadilat esnasında kiralananda oturmanın mümkün olmaması ve tadilat projesinin imarca onaylanmış bulunması gereklidir. İçtihat Metni Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar, davalı […]