Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2003/4594 E., 2003/9280 K.

T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ içtihatı Esas no. 2003/4594 Kara no. 2003/9280 Tarih. 15.10.2003 İÇTİHAT ÖZETİ : İcra Ceza Mahkemeleri Asliye Ceza Mahkemeleri statüsünde bulunduğundan CMUK’nun 299. maddesi uyarınca İcra Ceza Mahkemesince verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi görevi Ağır Ceza Mahkemesine aittir. Bu husus gözetilmeksizin Asliye Ceza Mahkemesince itirazın incelenmesi isabetsiz bulunmaktadır. Ancak; sanığın taahhüdünü […]

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2001/7-205 E., 2001/180 K.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2001/7-205 E., 2001/180 K. İÇTİHAT ÖZETİ: Önceki taahhüdünü bozan borçlu sanık hakkında yakınmada bulunduktan sonra aynı borç için yapılan yeni taahhüdü “yakınmadan vazgeçme istencini açıklamaksızın” kabul eden yakınan vekilinin bu kabulünü “yakınmadan vazgeçme” olarak kabul etmek yasaya aykırıdır. Taahhüdü bozma suçunun oluşması için taahhütte bulunan borçlunun ödeyeceği tarafların anlaştığı toplam miktarın […]