Hakka Dayanmayan Sadece Zilyetliğe Dayalı El Atmanın Önlenmesi Davalarında Sulh Hukuk Mahkemeleri Görevlidir

Özet:Davacı, zilyetliği altındaki taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi talebinde bulunmuştur. Dava, zilyetliğe dayalı olarak açılmıştır; başka bir hakka dayanılmamıştır. TMK, mal üzerinde zilyetlikten başka hakkı bulunmayan kişilerin zilyetliğini korumaya yönelik hükümler ihtiva etmektedir. Hakka dayanmayan, sadece zilyetliğe dayalı el atmanın önlenmesi davalarında sulh hukuk mahkemeleri görevlidir. Sulh hukuk mahkemesinin davanın esasına girmesi gerekirken, yazılı gerekçe […]