GECELEYİN SİLAHLA YAĞMA SUÇU / UYARLAMA YARGILAMASI / YASA YOLU / DURUŞMALI YARGILAMA

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E. 2006/6-133 K. 2006/131 T. 2.5.2006 GECELEYİN SİLAHLA YAĞMA SUÇUUYARLAMA YARGILAMASIYASA YOLUDURUŞMALI YARGILAMA5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 223]1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) (MÜLGA ) [Madde 305]5252 s. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HA… [Madde 9]Hükümlü Ömer Ercan’ın geceleyin silahla yağma suçundan 765 sayılı TCY’nın 495/1. […]

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2001/7-205 E., 2001/180 K.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2001/7-205 E., 2001/180 K. İÇTİHAT ÖZETİ: Önceki taahhüdünü bozan borçlu sanık hakkında yakınmada bulunduktan sonra aynı borç için yapılan yeni taahhüdü “yakınmadan vazgeçme istencini açıklamaksızın” kabul eden yakınan vekilinin bu kabulünü “yakınmadan vazgeçme” olarak kabul etmek yasaya aykırıdır. Taahhüdü bozma suçunun oluşması için taahhütte bulunan borçlunun ödeyeceği tarafların anlaştığı toplam miktarın […]