BAŞKA SUÇTAN TUTUKLUNUN İSTİNABESİ

Daire:11 Tarih:2010 Esas No:2010/1346 Karar No: 2010/10344 Kaynak:mahkeme dosyası İlgili Maddeler: İlgili Kavramlar:BAŞKA SUÇTAN TUTUKLUNUN İSTİNABESİ Mahkemenin yoklukta verdiği 14.02.2008 gün ve 2007/198 esas 2008/39 karar sayılı mahkumiyet hükmünün tebliğ edildiği tarihte cezaevinde olduğu anlaşılan sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanunun 19. maddesine aykırı olarak aynı yasanın 35. maddesine göre yanlış adrese tebligat yapılması ve ayrıca […]