GÖREVLİYE SÖVME

Daire:4 Tarih:2010 Esas No:2008/11831 Karar No:2010/14006 Kaynak:Antalya 7. Asliye Ceza İlgili Maddeler:TCK 129 İlgili Kavramlar:GÖREVLİYE SÖVME 1- Sanığın, olay sırasında sivil giyimli olan yakınanların görevli polis memuru olduklarını bilmediğine ilişkin savunması yöntemince tartışılıp reddedilmeden, görevliye sövme suçundan hüküm kurulması,2- Sanık müdafiinin son ve 01.10.2004 tarihli oturumdaki haksız kışkırtma hükümlerinin uygulanması isteği hakkında, olayın çıkış nedeni […]

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2006/7080 E., 2008/111 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7080 E., 2008/111 K. İçtihat özeti: Sanığın komşusuna ait işyerinde haciz işlemi yapılırken, haczedilen malları kendisine yediemin olarak teslim edilmesi isteğinin reddi  üzerine icra müdürünün duyabileceği bir şekilde “… böyle işi s.k..m ederim” demesi; Kovuşturulması şikayete bağlı olmayan görevliye sövme suçunu oluşturur. İçtihat Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun […]