Bozma Sonrasında Yapılan Islah

Özet: İçtihadı Birleştirme Kararıyla kabul edilen bozmadan sonra ıslahın mümkün olmadığı yolundaki kural, sınırlı olarak yorumlanmalı deliller toplanmadan ve nihai hüküm safhasına gelinmeden usul ve yasaya aykırılıktan dolayı yapılan Yargıtay bozmasından sonra ıslahın mümkün olduğu kabul edilmelidir. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E: 2009/15444 K: 2010/654 T: 25.01.2010 YARGITAY BOZMASINDAN SONRA YAPILAN ISLAH Davacı, ürün bedelinden yapılan tevkifat nedeniyle 2926 Sayılı Kanun kapsamında […]