İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SOKMA

Daire:10 Tarih:2009 Esas No:2007/19976 Karar No:2008/937 Kaynak::YKD Haziran-2009 Sf : 1205 İlgili Maddeler:TCK 297 İlgili Kavramlar:İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SOKMA T.C.YARGITAY10. Ceza Dairesi Esas : 2007/19976Karar : 2008/937 Tarih : 23.01.2008 Özet :Sanığın eylemi, cezaevine uyuşturucu madde sokmaya kalkışmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarını oluşturduğundan, TCK.nun 44. maddesi gereğince […]