Ceza tayininde seçme ve seçilme hakkı yasaklanamaz

Hak ve ehliyetlerden, siyasi haklardan yoksun bırakma konusunda kanunda boşluk bulunmaktadır. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/38063 E. , 2016/4429 K. MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Tehdit, hakaret HÜKÜMLER : Mahkumiyet Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani […]