Diş Tedavi Sağlık Hizmetleri – Özel Sağlık Kuruluşlarına Sevkedilebilme

Özet : İdarece yapılacak düzenleme ile her yaştaki hastanın, diş hekimince Genelgede belirtilen süre sınırlamasına tabi olmaksızın bir başka sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilme olanağı bulunduğu hakkında. 10 Sa.Ka.1, 6382An.17, 56, 60 D10D Esas : 2009/11954 Karar : — Tarih : 08.02.2010 DAVA VE KARAR: Davanın Özeti          : Diş tedavisine ilişkin 7.9.2009 tarih ve 2009/110 […]