Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2006/2-591 E., 2006/624 K.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas no: 2006/2-591 Karar no: 2006/624 Tarih: 04.10.2006 İçtihat Konusu : Aile Konutunun Satışı için diğer Eşin Açık Rızası Gereklidir. İçtihat özeti: Davacı, üzerinde aile konutu şerhi bulunmayan dava konusu meskenin tapuda kayden malik olan eşi tarafından, kendisinin rızası alınmadan davalılara satıldığını, söz konusu taşınmazın aile konutu olduğunu iddia ederek davalılar adına […]