Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2008/1432 E., 2008/6838 K.

Yargıtay 2.Ceza Dairesi 2008/1432 E., 2008/6838 K. İçtihat Özeti: 5237 sayılı TCK’nun 86/2. maddesindeki seçenek yaptırımlardan hapis cezasının tercih edilmesi halinde, aynı yasanın 50/2. maddesi uyarınca bu cezanın adli para cezasına çevrilemeyeceği, çevrilen para cezasının miktarının da temyiz kabiliyetini ortadan kaldıramayacağı gözetilmelidir.   İçtihat Metni : Kasten yaralama suçundan sanık E…’un yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine […]