4926 sayılı kanuna muhalefet

Yargıtay Kararı: 4926 sayılı kanuna muhalefet T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/18093 Karar No : 2010/14145 Tebliğname No : 7 – 2008/143873 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Tercan Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 23/01/2008 NUMARASI : SANIK : SUÇ : […]

3091 SAYILI YASA VE 3. MEN

Daire:8 Tarih:2006 Esas No:2004/477 Karar No:2006/598 Kaynak:YKD Haziran-2006 Sf : 1005 İlgili Maddeler:3091 SAYILI YASA İlgili Kavramlar:3091 SAYILI YASA VE 3. MEN T.C.YARGITAY8. Ceza DairesiEsas : 2004/477Karar : 2006/598 Tarih : 08.02.2006 HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ Özet :Sanığın, idarece verilen iki men kararından sonra 3. kez aynı yere el atması sonucu yine men kararı verildiği […]

Anayasa Mahkemesi’nin 5413 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunlar hakkındaki kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı     : 2005/145 Karar Sayısı   : 2009/112 Karar Günü    : 23.7.2009 İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Haluk KOÇ ve Kemal ANADOL ile birlikte 112 milletvekili İPTAL DAVASININ KONUSU: 20.10.2005 günlü, 5413 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında […]