Karşılıksız Çek – Para Cezasının Belirlenmesinde İbraz Tarihinde Merkez Bankası`nca Açıklanmış Olan Efektif Satış Kuru Esas Alınmalıdır

Özet:Muhatap bankaya ibraz edilen çeklerin karşılıksız çıkması halinde, çeki keşide edenler, çek bedeli kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ağır para cezasının belirlenmesinde ibraz tarihinde Merkez Bankası`nca açıklanmış olan efektif satış kuru esas alınmalıdır. Efektif satış kuru esas alınması gerektiği göz önünde bulundurulmadan yazılı şekilde fazla cezaya hükmedilmesi hatalıdır. YARGITAY 10.CEZA DAİRESİTarih: 9.2.2009 Esas: 2007/661 Karar: […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2006/2-591 E., 2006/624 K.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas no: 2006/2-591 Karar no: 2006/624 Tarih: 04.10.2006 İçtihat Konusu : Aile Konutunun Satışı için diğer Eşin Açık Rızası Gereklidir. İçtihat özeti: Davacı, üzerinde aile konutu şerhi bulunmayan dava konusu meskenin tapuda kayden malik olan eşi tarafından, kendisinin rızası alınmadan davalılara satıldığını, söz konusu taşınmazın aile konutu olduğunu iddia ederek davalılar adına […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2006/3-76 E., 2006/109 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2006/3-76 Esas, 2006/109 Karar sayılı içtihatı: İÇTİHAT ÖZETİ : Taşınmazın mülkiyetinin ihale sonucunda alıcı tarafından kazanılması durumunda, taşınmazı işgal edene İcra Dairesince tahliye emri gönderilerek taşınmazın on beş gün içinde boşaltılması bildirilir. Taşınmazı işgal eden üçüncü kişinin ihaleden önceki bir tarihten beri kiracı olduğunu resmi bir belge ile kanıtlayamaması durumunda, söz […]