Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Sanığın Kişilik Özellikleri ile Duruşmadaki Tutum ve Davranışına Göre Hüküm Mahkemesince Değerlendirilip Karara Bağlanmalıdır

Özet:Sanık, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçundan yargılanmıştır. Sanığın cezalandırılmasına ilişkin hükmün verilmesinden sonra yapılan yasal değişiklik ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmış ve uygulama alanı genişletilmiştir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken sanığın kişilik özelliklerinin ve duruşmadaki tutum ve davranışlarının dikkate alınması gerekmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilirken […]

Alt Sınırı 5 Yıl ve Daha Fazla Hapis Cezası Gerektiren Suçta Sanığın Talimatla ve Müdafi Olmaksızın Alınan İfadesi ile Yetinilemez

Özet:Sanık, adam öldürme ve yağma suçlarından yargılanmıştır. Alt sınırı 5 yıl ve daha fazla hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yapılan yargılamalarda, sanık hazır edilerek savunmasının yeniden alınması gerekir. Talimat mahkemesinde ve müdafi olmaksızın alınan sanık ifadesi ile yetinilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.YARGITAY 1.CEZA DAİRESİTarih: 2.2.2010 Esas: 2009/10312 Karar: 2010/545  – 5271 sayılı CEZA […]