İş Kazasına Dayalı SGK Rücu Alacağı Talepli Davada Sadece İlk Peşin Değerli Tutarlar Esas Alınmalıdır; Mahkemeye Bildirilen Ek Değerlerin de Dikkate Alınması Hatalıdır

Özet:Anayasa Mahkemesi`nin 506 SK`nın 26. maddesi ile ilgili iptal kararından sonra, kurumun rücu hakkı, yasadan doğan kendine özgü ve sigortalı ya da hak sahiplerinin hakkından bağımsız, basit rücu hakkına dönüşmüştür. Bu nedenle ilk peşin değerli gelirlerin, tazmin sorumlularının kusuruna isabet eden miktarla sınırlı olarak hüküm kurulması gerekir. Açıklanan nedenlerle, eskiden olduğu gibi maddi zarar (tavan) […]

Hakka Dayanmayan Sadece Zilyetliğe Dayalı El Atmanın Önlenmesi Davalarında Sulh Hukuk Mahkemeleri Görevlidir

Özet:Davacı, zilyetliği altındaki taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi talebinde bulunmuştur. Dava, zilyetliğe dayalı olarak açılmıştır; başka bir hakka dayanılmamıştır. TMK, mal üzerinde zilyetlikten başka hakkı bulunmayan kişilerin zilyetliğini korumaya yönelik hükümler ihtiva etmektedir. Hakka dayanmayan, sadece zilyetliğe dayalı el atmanın önlenmesi davalarında sulh hukuk mahkemeleri görevlidir. Sulh hukuk mahkemesinin davanın esasına girmesi gerekirken, yazılı gerekçe […]