Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/5775 E., 2006/6299 K.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi  2005/5775 E., 2006/6299 K. ÖZET : Davacı, imzasız tamamen boş, tedavüle konmamış üç adet çek yaprağını kaybettiğini ileri sürerek iptalini istemiştir. Davacı, imzasız tamamen boş üç adet çek yaprağını kaybettiğini iddia ederek iptallerine karar verilmesini talep etmiştir. Çek kısmen doldurulmuş veya sadece imzalanmış olması halinde tedavüle çıkarılması mümkün ve geçerli olup […]