İADEDE YAKINANLARIN RIZASI

Daire:6 Tarih:2010 Esas No:2008/7681 Karar No:2010/14665 Kaynak:mahkeme dosyası İlgili Maddeler:168 İlgili Kavramlar:İADEDE YAKINANLARIN RIZASI Yakınan Mehmet Demir’den yağmalanan 3 milyon liranın 2 milyon lirasının geri verildiği, yakınan Emrah Yıldırım’ın da yağmaya konu bir kısım eşyalarının, hükümlünün suç ortağı tarafından kendiliğinden getirilip adı geçen mağdura iade edildiğinin anlaşılması karşısında; adı geçen yakınanların rıza göstermeleri halinde, hükümlü […]

HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇUNDA YAŞI KÜÇÜK MAĞDURUN RIZASI

Daire:5 Tarih:2009 Esas No:2008/11053 Karar No:2009/10499 Kaynak:YKD Ocak-2010 Sf : 152 İlgili Maddeler:TCK 103 İlgili Kavramlar:HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇUNDA YAŞI KÜÇÜK MAĞDURUN RIZASI Özet :Suç tarihinde 15 yaşından küçük olan mağdurenin rızasının, kendisine yönelik kaçırma ve alıkoyma eylemlerini hukuka uygun hale getirmeyeceği dikkate alınmalıdır. Son söz mağdur vekiline değil, sanıklar müdafiine verilmelidir. ( 5237 s. TCK. […]