Hükümden Önce Son Sözün Sanığa Verilmemesi Mutlak Yasaya Aykırılık Oluşturur

Özet:Hükümden önce son söz, sanığa verilir. Sanık duruşmada hazır ise son söz mutlaka sanığa verilmelidir. Savunma hakkı ile yakından ilgili olan bu usul kuralı buyurucu nitelikte olup uyulmaması mutlak yasaya aykırılık oluşturur. Savunma hakkı, en önemli hak olup hiçbir şekilde kısıtlanamaz. İlk defa hüküm kurulurken geçerli olan bu kural, bozmadan sonra başlayan yargılamada da kamu […]

Görevi Sırasında Kamu Görevlisini Küçük Düşürmeye Yönelik Söylenen Sinkaflı Sözler “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret” Suçunu Oluşturur

Özet: Uyuşmazlık, sanığın her iki mağdur polis memuruna yönelik olarak sarfettiği sözlerin suç oluşturup oluşturmadığı noktasında toplanmaktadır. 5237 sayılı TCK, 765 sayılı TCK`da yer alan hakaret ve sövme suçu ayırımını kaldırmıştır. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki yarar, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır. Bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi […]