Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19271 E., 2008/860 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19271 E., 2008/860 K. İçtihat Özeti: Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Yardım nafakası isteyenin kusuru ile yardıma muhtaç duruma düşmesi, yükümlüyü borcundan kurtarmaz. Aile bağlarının temelinden sarsılması halinde nafaka yükümlülüğünün ortadan kalkacağı kabul edilmektedir. Aile bağları kusuru ile zayıflamasına rağmen, oğlun […]

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7501 E., 2008/291 K.

4. Ceza Dairesi 2006/7501 E. , 2008/291 K. İlgili Kavramlar Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; oluşa […]