Boşanma Davasındaki İddiaların Hasız Fiil Olarak Değerlendirilip-Değerlendirilemeyeceği

YARGITAY12. HUKUK DAİRESİE: 2007/5147 K: 2008/1302 T: 07.02.2008   Davacı S. vekili tarafından, davalı Z. aleyhine 29.08.2002 gününde verilne dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 23.11.2006 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor […]

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK

Daire:11 Tarih:2009 Esas No:2009/1616 Karar No:2009/11328 Kaynak:YKD Mart-2010 Sf : 562 İlgili Maddeler:TCK 244 İlgili Kavramlar: BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA T.C.YARGITAY11. Ceza DairesiEsas : 2009/1616Karar : 2009/11328 Tarih : 07.10.2009 DOLANDIRICILIKBİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIKBİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMABİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK Özet :Bilişim […]

Bonoya Dayalı Olarak; Borçlunun İkametgahında, Bonoda Yazılı Yetkili Yerde, Bonoda Yazılı Ödeme Yerinde veya Yazılmamışsa Düzenlendiği Yerde Takip Yapılabilir

Özet:Dava, kambiyo senetlerine mahsus yolla yapılan icra takibinde yetki itirazına ilişkindir. Bonoya dayalı olarak; borçlunun ikametgahında, bonoda yazılı yetkili yerde, bonoda gösterilen ödeme yerinde veya yazılmamış ise düzenlendiği yerde icra takibi yapılabilir. Bu yerlerden birini tercih etme hakkı alacaklıya aittir. Somut olayda, bonoda yazılı yetkili yerde icra takibi yapılmıştır. Bu durum karşısında yetki itirazının reddi […]

Ayıplı Mal Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Eşya Zararı Sosyal, Fiziki ve Kişilik Değerlerine Saldırıcı Ouşturacak Bir Eylem Olarak Kabul Edilemez

Özet:Davacı, ayıplı mal satışı nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararlarının tahsili talebinde bulunmuştur. Kişilik haklarının zarar görmesi halinde manevi zarar talep edilebilir. Kişilik hakları ise kişisel varlıkların korunması ile ilgilidir. Kişisel varlıklar, bedensel ve ruhsal tamlık ve yaşam ile nesep gibi insanın, insan olmasından güç alan varlıklar ya da kişinin adı, onuru ve sır alanı […]