Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/5671 E., 2008/8395 K.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/5671 Karar No : 2008/8395 Tarih : 10.07.2008 İçtihat konusu: Nüfus kaydı değişikliğinde çelişkiye mahal vermemek gerekir. Davacılar ……. ve …. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Ümraniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 14.8.2007 günlü ve 2007/202E-2007/448K sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/834 E., 2008/2176 K. içtihatı

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/834 Karar No : 2008/2176 Tarih : 28.02.2008 İçtihat konusu: Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasının Aynı Konu iİçin Bir Kez Açılabilmesi Davacı ……….. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Tavşanlı 2.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 5/12/2006 günlü ve 2006/337-410 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/2-36 E. , 2008/4730 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/2-36 E. , 2008/4730 K. İçtihat özeti: Babanın başvurusu olmadan sahte belgelerle evlilik dışında doğan çocuğun nüfusa kaydedildiği ileri sürüldüğüne göre uyuşmazlığın nüfus kaydının düzeltilmesi davası kapsamında çözümlenmesi gerekir. Davacı yargılama devam ederken öldüğüne göre, zorunlu dava arkadaşı olan tüm mirasçıların davaya katılımının temini gerekir. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki “nüfus kaydının […]