Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/2-36 E. , 2008/4730 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/2-36 E. , 2008/4730 K. İçtihat özeti: Babanın başvurusu olmadan sahte belgelerle evlilik dışında doğan çocuğun nüfusa kaydedildiği ileri sürüldüğüne göre uyuşmazlığın nüfus kaydının düzeltilmesi davası kapsamında çözümlenmesi gerekir. Davacı yargılama devam ederken öldüğüne göre, zorunlu dava arkadaşı olan tüm mirasçıların davaya katılımının temini gerekir. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki “nüfus kaydının […]