AVUKATLIK KİMLİĞİ – HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Daire:4 Tarih:2010 Esas No:2009/12689 Karar No:2010/8574 Kaynak: İlgili Maddeler:AV.K. 9 BK. 49 İlgili Kavramlar:AVUKATLIK KİMLİĞİ – HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI -MANEVİ TAZMİNAT • HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat – Banka Görevlilerinin Söz ve Eylemlerinin Avukat Olan Davacının Meslek ve Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturması )• MANEVİ TAZMİNAT ( Banka Görevlilerinin […]

İtirazın İptali – Temerrüt Nedeniyle Tahliye

Özet: Dava, kira alacaklarının tahsili amacıyla yapılan takibe vaki itirazın iptali, takibin devamı ve temerrüt nedeniyle tahliye taleplerine ilişkindir. Davacı, kira sözleşmesinde kararlaştırılan kira bedelinin sonraki yıllarda artırıldığını iddia etmiş ise de talep edilen kira bedelleri yönünden yazılı belge ibraz etmemiştir. Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde de artışa ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu durumda, davalının bildirdiği […]

Boşanma – Affedilen Önceki Olaylar Nedeniyle Kusur Atfedilemez

Özet:Dava, boşanma talebine ilişkindir. Davacı tanıklarının beyanlarında geçen olaylardan sonra taraflar bir müddet birlikte yaşamışlardır. Bu durumda davacının, davalıdan kaynaklanan kusurları affettiği, en azından hoşgörü ile karşıladığının kabulü gerekir. Affedilen önceki olaylar nedeniyle artık davalıya kusur atfedilemez. Tarafların bir araya gelmelerinden sonraki olaylarda ise davacı daha fazla kusurludur. Bu halde davalı yararına maddi ve manevi […]

Ayıplı Mal Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Eşya Zararı Sosyal, Fiziki ve Kişilik Değerlerine Saldırıcı Ouşturacak Bir Eylem Olarak Kabul Edilemez

Özet:Davacı, ayıplı mal satışı nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararlarının tahsili talebinde bulunmuştur. Kişilik haklarının zarar görmesi halinde manevi zarar talep edilebilir. Kişilik hakları ise kişisel varlıkların korunması ile ilgilidir. Kişisel varlıklar, bedensel ve ruhsal tamlık ve yaşam ile nesep gibi insanın, insan olmasından güç alan varlıklar ya da kişinin adı, onuru ve sır alanı […]

Adam Öldürme – Haksız Tahrik Nedeniyle İndirim Yapılabilmesi İçin Haksız Hareketin Bizzat Maktulden Gelmesi ve Sanığa ya da Etkileneceği Bir Yakınına Yönelmesi Gerekir

Özet:Sanıklar, kasten adam öldürme suçundan yargılanmışlardır. Haksız tahrik nedeniyle indirim yapılabilmesi için haksız hareketin bizzat maktulden gelmesi ve sanığa ya da etkileneceği bir yakınına yönelmesi gerekir. Somut olayda, maktulenin taş atmak veya küfür etmek suretiyle sanıklara karşı haksız bir hareketi net biçimde tespit edilememiştir. Maktuleden kaynaklanan ve sanıklara yönelik herhangi bir haksız hareket belirlenemediğinden haksız […]