Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/7006 E., 2005/9494 K.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/7006 E., 2005/9494 K. YARGITAY İLAMI Mahkemesi :K.Ç. 2.As.H.H. Tarihi :15.3.2005 Nosu :243-182 Davacı :İbrahim Davalı :Nildeniz ‘e vesayeten Faruk Üçüncü Şahıs : İÇTİHAT ÖZETİ: Muvazaalı sözleşmelerin hüküm ve sonuçları hakkında bir açıklık bulunmamakla birlikte, taraflar arasında alacak ve borç ilişkisi doğurmayacağı, muvazaanın varlığının hiçbir süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri […]

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/3429 E., 2005/3748 K.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/3429 E., 2005/3748 K. YARGITAY İLAMI Mahkemesi : B. Asliye H. H. Tarihi : 30.11.2004 Nosu : 657-867 Davacı : Zehra v.s. Davalı : Gürcan İÇTİHAT ÖZETİ : Muris muvazaası olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi muvazaa türüdür. Söz konusu Muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. […]