Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2008/1871 E., 2008/3679 K.

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2008/1871 E.,2008/3679 K. İçtihat Özeti: Paydaşlar, kural olarak, intifadan men edilmedikçe birbirinden ecrimisil isteyemezler. ancak, muris tarafından kurulan fabrika, otel, fırın gibi hasılat getiren ticari amaçlı ortak yerler için intifadan men koşulu aranmaz. İçtihat Metni : Dava dilekçesinde, 2.150 YTL ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi […]