Ceza Yargılamasında Belgelerin Güvenirliğinin Denetlenmesi – Belgelerin Aslı veya Bu Mümkün Değilse Aslına Uygunluğu Yetkililerce Onanmış Örnekleri Dosyaya Konulmalıdır

Özet:Ceza yargılamasında amaç, somut gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bunun için başvurulan kanıtlama araçlarından biri de belgelerdir. Yargılama makamları uyuşmazlığı çözümlerken, ele geçirilen veya kendiliğinden getirtilen ya da iddia ve savunma doğrultusunda sunulan belgelerin güvenilirliğini denetlemek zorundadırlar. Güvenilirliğin denetlenebilmesi için belgenin aslının veya bu mümkün değil ise aslına uygunluğu yetkili makam veya kişilerce onanmış örnek ya da […]