4926 sayılı kanuna muhalefet

Yargıtay Kararı: 4926 sayılı kanuna muhalefet T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/18093 Karar No : 2010/14145 Tebliğname No : 7 – 2008/143873 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Tercan Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 23/01/2008 NUMARASI : SANIK : SUÇ : […]