Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7131 E., 2008/303 K.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7131 E., 2008/303 K. İçtihat ÖZETİ : Dava, yetkisiz kişinin düzenlediği çeklerin iptali, bu çeklerden dolayı borçlu olunmadığının tespiti talebine ilişkindir. Çek ile ilgili menfi tespit davalarının hamil, ciranta veya lehdar aleyhine karşı açılması gerekir. Eldeki davada, davalı olarak gösterilen kişinin uyuşmazlık konusu çeklerden birinin cirantası olduğu, diğer çeklerde bu kişinin […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10958 E., 2008/306 K.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/10958 E., 2008/306 K. İçtihat Özeti: Her ne kadar abone, aboneliğin tesis edildiği taşınmazını kiraya verirken iptal ettirmediği abone sözleşmesinin yürürlükte olduğu süre içinde taşınmazda oturanların kullandığı elektrik bedelinden sorumlu ise de, haksız fiil niteliğinde olan kaçak elektrik kullanımından dolayı sorumlu değildir. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2008/1639 E., 2008/3514 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2008/1639 E., 2008/3514 K. İçtihat Özeti: Zamanaşımına uğramış çek sebebiyle kambiyo hukukundan doğan haklar yitirilir ise de, temel hukuki ilişkiye dayanılarak bir tahsil davası açılabileceği gibi, Türk ticaret kanununun 644. maddesinde düzenlenen sebepsiz zenginleşme davası da açılabilir. Menfi tespit davasında ispat yükü kural olarak alacaklıya düşer. Ancak davayı açan borçlu, hukuki […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10964 E. , 2008/308 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10964 E. , 2008/308 K. İçtihat özeti:  Henüz icra takibine başlanmadan önce de menfi tespit davası açilabilir. Davalı banka mahkemeye göndermiş olduğu yazıda kredi kartı üyelik sözleşmesinin kefili olan davacının borcu olduğunu bildirdiğine göre, davacının menfi tespit davası açmakta hukuki yararı vardır. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması […]